..
fr.v Jerker, jag själv, Ole och Alm Nils på Kurbits på 70-talet