Typograflärling på Kliche´huset i Klara på 50-talet