Baksidan av sign Bertilas cornelisteckning (se bild) från Freden.