Alm Nils, Jerker och Ole, liksom jag på Drottningholm inför konsert.