Håkan Stejen, Finn Zetterholm, Olle Adolphson vid något festtilfälle - jag har glömt vilket.