Från Kägelbanan på Mosebacke där Mona Sjöström producerade TV "En gång älskade jag". Bernt Rosengren, Tommy Koverhult och Torbjörn Hultcrantz skymtar i dunklet.