"filmteam" från Sverige tillsammans med Arne Paaske Aasen(?) (Små nära ting) försöker ta exteriör för På gjensyn med Rudolf Nilsen sedemera sänt i norsk tv 1970.