tillbaka
Ingrid Sahlin-Sveberg, NRK (Norsk Rikskringkasting) har under många år och med den äran introducerat
svensk visa. Hennes ambitionsnivå överstiger vida motsvarande svenska institutioner något som även gäller över åren
i Finland. Hon producerade t.ex. åtta halvtimmar när Nils Ferlin 100-årsjubilerade för NRK. Detta på materialet från
vår 2CD "Stjärnorna kvittar det lika" (YTF CD 50158-50159). Länge leve Norge och Ingrid!