tillbaka Det verkar som jag är i färd med att nåta fördäcket på min snipa Jungfru Maria inköpt på Utö
av Anders Larsson. Båten kom med till Öland 1996, men återbördades senare till trakten av Tjockhult, som Sveriges

huvudstad heter i min lilla värld. Att ha snipa där rekommenderas emellertid på det varmaste. Att lojt passera med.