tillbaka Bernt Rosengren har alltid hjälpt mig med den musikaliska utformningen - kanske särskilt Horisontlinje
1974 tillsammans med Claes-Göran Fagerstedt, Tommy Koverhult, Torbjörn Hultcrantz och Leif Wennerström.
Även ferlininspelningarna är jag efter vissa bedrövelser glad åt. En 2cd var kanske överambitiöst, men gjort är gjort.