tillbaka Alm Nils Ersson är som sig bör återbördad till Siljansnäs efter åren i Hovkapellet. Det lokala kulturlivet ger honom
många anbud och långt är det till Öland. Vi hade en fin spelning på Sångsgården och Nybrokajen 11 2006 och
Alm Nils är med basfiol.