Ambassadör för svensk litterär visa

LP:n Visor och låtarFrån ett amatörintresse för musik med jazz och försök med saxofon blev det i slutet av 50-talet sång och gitarr efter påverkan vid Väddö folkhögskola.
Av någon anledning började jag tidigt göra melodier till dikter utan tanke på någon yrkesmässig framtid inom musiken.
1963 började jag studera vid Socialhögskolan samtidigt som Cornelis Vreeswijk. Vi brukade vara försångare då Fred Åkerström var gästartist.
Cornelis var klubbmästare i studentkåren och hade som sådan hand om nyckeln till vinförrådet. Ingen av oss fullföljde studierna.
Det blev mera politik och spring på vispråmen Storken där Gösta 'Skepparn' Cervin var programvärd.
1965 räknar jag som debut som betald krogtrubadur på Den gamla tiden som vikarie för 'Skepparn'. Gage: 100/kväll + ett mål mat.
Debuterade 1970 på skiva med egna och andras visor, samt med spelmän framförande låtar i tradition - Ole Hjorth och Björn Ståbi. 'Herr T och hans Spelmän' hade bildats året innan. Litterära visor och folkmusik. 'I folkviseton' fanns på debutskivan, liksom 'Skalden Wennerbom' med ord av Ferlin respektive Fröding."

Herr T