Tribut till Dan Andersson

Inspelning: MusiCant studio, Vällingby (19 augusti 1988), Ove Lindqvists musikrum, Öland (26 juni 2013).
Tekniker: Ove Engström (1988), Kjell Persson (2013).
Grafik: Owe Junsjö.
Mastring: Björn Norén.
Producent: Torgny Björk.
YTF CD50164 (2013, från LP -88 + nyinspelat)
Tillgänglighet: mindre antal

1. Hos den äldste förläggaren
3'59, Herr T sång/gitarr, Tommy Koverhult altsax/klarinett/flöjt, Hans Muthas dragspel, Torbjörn Hultcrantz bas (Torgny Björk/Dan Andersson).

2. Till min syster
2'22, Herr T sång/gitarr, Tommy Koverhult altsax/klarinett/flöjt, Hans Muthas dragspel, Torbjörn Hultcrantz bas (Dan Andersson).

3. Jungman Jansson
2'40, Herr T sång/gitarr, Tommy Koverhult altsax/klarinett/flöjt, Hans Muthas dragspel, Torbjörn Hultcrantz bas (Dan Andersson).

4. Handling
3'37, Herr T sång/gitarr, Tommy Koverhult altsax/klarinett/flöjt, Hans Muthas dragspel, Torbjörn Hultcrantz bas (Torgny Björk/Dan Andersson).

5. Kväde
2'43, Herr T sång/gitarr, Ove Lindqvist cello, Olle Wettborg dragspel, Kjell Persson gitarr (Torgny Björk/Dan Andersson).

6. En vårvisa
1'46, Emilia Björk sång, Ove Lindqvist cello, Olle Wettborg dragspel, Kjell Persson gitarr (Torgny Björk/Dan Andersson).

7. Gässen flytta
1'16, Herr T sång/gitarr (Torgny Björk/Dan Andersson).

8. Brooklandsvägen
4'16, Herr T sång/gitarr, Tommy Koverhult altsax/klarinett/flöjt, Hans Muthas dragspel, Torbjörn Hultcrantz bas (Dan Andersson/Olaus Wold efter Rudyard Kipling).

9. Till dem som tänkte tanken om borgargardet
4'12, Herr T sång/gitarr (Torgny Björk/Dan Andersson).

10. En skön sång om potatis
2'22, Herr T sång/gitarr, Tommy Koverhult altsax/klarinett/flöjt, Hans Muthas dragspel, Torbjörn Hultcrantz bas (trad/Dan Andersson).

11. Ett rus
2'25, Herr T sång/gitarr, Ove Lindqvist cello, Olle Wettborg dragspel, Kjell Persson gitarr (Torgny Björk/Dan Andersson).

12. Spelmannen
3'13, Herr T sång/gitarr, Tommy Koverhult altsax/ klarinett/ flöjt, Hans Muthas dragspel, Torbjörn Hultcrantz bas (Ragnar Ågren/Dan Andersson).

13. Avskedssång för broder Joachim
2'45, Herr T sång/gitarr, Tommy Koverhult altsax/klarinett/flöjt, Hans Muthas dragspel, Torbjörn Hultcrantz bas (Dan Andersson).

Herr T: Indoktrineringen var oemotståndlig

Dan Andersson dök på allvar upp i mitt medvetande på Väddö folkhögskola 1957. Rektor Åke Wagenius sjöng "Vårkänning” på samkväm. Han hade en fin, inte allför vacker röst, och förstod väl vikten av frasering och dynamik i fördraget. Han var medlem av OD (Orphei Drängar), den legendariska kören i Uppsala.
Själv hade jag kommit till skolan med tenorsax och en packe Charlie Parker-78or. Någon som kunde lägga lämpliga harmonier, för de genialiska improvisationerna jag ämnade utstöta, fanns icke.
Den hänsynslösa indoktrineringen från den äldre generationen formade den viljelöse artonåringen till en potentiell överlöpare från jazz till visa. Bidragande var det stora överskottet av kvinnliga elever vid skolan och det faktum att det på 50-talet gick an att ta intryck av äldre människor.
Tjejerna hade ingen faibless för bebop och i mitt fall ledde vistelsen vid skolan under fem terminer till äktenskap och byte från saxofon till gitarr och sång som legat i träda sen målbrottet."

Torgny Björk
Skogsby, Öland, juli 2013