Blomman - Martin Koch

Inspelning: Sami studio, Stockholm (7-8, 19 juni 1991).
Musik: Torgny Björk 1, 10 och 13. Resten Martin Koch. Arrangemang: Christer Karlberg.
Tekniker: Gert Palmcrantz.
Grafik: Owe Junsjö.
Producent: Torgny Björk.
YTF CD50152 (1991)
Tillgänglighet: mindre antal

1. Den underbara våren kom
2'25, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

2. Söderamerikanare
1'45, Stig Claesson, recitation.

3. En gammal lek
3'50, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

4. Briggen Ellen
5'05, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

5. När mandrom blir stor
3'40, Stig Claesson, recitation.

6. Lek
2'15, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

7. Lyckan
4'10, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

8. Stukis
2'45, Stig Claesson, recitation.

9. Röda segel
3'45, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

10. Balladen om Stormklockefalangen
3'08, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

11. En Långholmsgrabb
2'20, Stig Claesson, recitation.

12. Ett kärleksbrev
4'10, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

13. Akropolis
3'57, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

14. En becknare
2'28, Stig Claesson, recitation.

15. Min kära
2'15, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

16. Skyar
1'15, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

17. En mangargroda
2'13, Stig Claesson, recitation.

18. Blomman
3'23, Herr T sång/marimba, Tommy Koverhult sopransax/flöjt/altflöjt, Christer Karlberg gitarr, Alm Nils Ersson fiol/altfiol, Torbjörn Hultcrantz bas, Per-Ola Claesson cello, Ali Djeridi trummor, Leila Forstén fiol, Zahari Mirchev fiol, Håkan Olsson fiol, Sune Södergren valthorn, Fredrik Söhngren oboe.

Ingemar Algulin: Martin Koch 1882-1940

I ungdomen dominerade lyriken och måleriet. I och med debuten med den korta romanen Ellen 1911 slog han in på berättandets och samhällsskildringens område. Med sina följande realistiska romaner Arbetare (1912), Timmerdalen (1913) och Guds vackra värld (1916) gjorde han en pionjärinsats inom den svenska arbetarskildringen.
I Guds vackra värld är det främst dåtidens förbrytarvärld som står i centrum, och det är problem om rätt och orätt som behandlas. Den sena boken Mauritz (1939) är en av våra finaste barndomsskildringar. Vidare etablerade han sig som en av arbetarrörelsens främsta journalistiska pennor, och han stod de ledande politikerkretsarna mycket nära, Branting, Gustav Möller m fl. Efter första världskriget blev han Social-Demokratens Paris-korrespondent.

Koch blev känd som engagerad realistisk arbetarskildrare, men han behöll hela tiden kontakten med lyriken. Några få visor, främst Lyckan och Blomman, gav honom en stor publik ... De mer kända visorna har i regel tillkommit under hans mest verksamma år. Även efter Paris-åren, då Koch gifte sig och slog sig ned i Hedemora som pensionatsvärd, var han flitig som visdiktare. 1929 utkom Dansvisor, den enda samling av visor han utgav. Där saknas dock de flesta av de kända numren ...
Här finner man dikten Akropolis, som tonsatts av Torgny Björk för denna CD-skiva. Den stod ursprungligen tryckt i Pax 1906, ett organ för tidens fredsrörelse, där Koch var engagerad. Den riktar sig mot krigets våld och förstörelse och mot de destruktiva krafterna inom människan.
Nytonsatt är också den politiska satiren Balladen om Stormklockefalangen från 1913, som gycklar med tidens ungsocialister och "unghinkar", flockade kring den vänsterradikala tidskriften Stormklockan och dess redaktör Zeth Höglund och andra politiska koryféer långt till vänster som Hinke Bergegren, Fredrik Ström och Kata Dahlström. Koch försvarade Branting och en partitrogen linje.

En märklig insats är de skämtsamma, parodiska dikter som trycktes i Söndags-Nisse 1912 under pseudonymen Grefven. Koch kallade dem "söderamerikanska dikter", och de läses här av Stig Claesson, som ju kan söderspråket inifrån. "Söderamerikanska" är dikterna, därför att att söderkisen tycker om att blanda engelska ord och utttryck i sitt slangspråk till en sorts "swinglish" från tidigt 1900-tal. Det är komiska dikter, som lagts i munnen på karaktäristiska typer från Södermalm, och Kock tillfogade för säkerhets skull en lista med förklaringar av söderspråkets mest svårbegipliga ord!
Märkliga är också de personliga dikter Koch skrev under slutet av 1910-talet och början av 1920-talet. De är moderna och djärva i tonen och kan ibland erinra om de dikter som Edith Södergran och Elmer Diktonius skrev i Finland vid samma tid. Den underbara våren kom, tonsatt för denna CD-skiva, hör till dem, en lågmäld och finstämd dikt som vittnar om ytterligare en av de många skiftningarna i Martin Kochs diktarpersonlighet."

Ingemar Algulin