Smått och gott på Youtube och Vimeo

Ett liv efter detta - En hyllning till Fröding som fyllde 150 år 2010. Bilder av Ove Junsjö

Torgny Björk och svensktoppsreglerna - De något märkliga svensktoppsreglerna i en tonsatt och sjungen version.

En kärleksvisa - Tommy Koverhult och Bernt Rosengren spelar Torgnys tonsättning av Frödings dikt En kärleksvisa under Frödings 150-årskalas aug 2010 på Nybrokajen 11.

Vinter - Tommy Koverhult och Bernt Rosengren spelar Torgnys tonsättning av Frödings dikt Vinter under Frödings 150-årskalas aug 2010 på Nybrokajen 11.

Ni vet hur det gick mig - Gustav Fröding . bilder av Ove Junsjö

I ungdomen - Gustav Fröding, bilder av Ove Junsjö.

Kulturen - en valfråga. Torgny sjunger om "nya P4"

Ficktjyvens visa av Ruben Nilson - inspelat under repetition i Skogsby maj 2013

Roving in My Home District, Strövtåg i hembygden på engelska.

Torgny besjunger Simon - om kärlek i glesbygd

Canon for Abba-Benny