LP-skivor: Herr T och hans spelmän

1970 - Visor och Låtar (nyutgåva YTF 50140)
1971 - 12 visor av mäster Taube (YTF 50141)
1971 - Gustaf Fröding (YTF 50142)
1973 - På begäran – visor av Birger Sjöberg (YTF 50143)
1974 - Horisontlinje med Nannie Porres (YTF 50150)
1976 - Löfte (tonsatta dikter av Rudolf Nilsen. YTF 50151)
1977 - Gustaf Fröding, del 2 (YTF 50144)
1981 - Gustaf Fröding, del 3 (YTF 50145)
1983 - Visor under rocken (YTF 50146)
1985 - Hålla färgen (YTF 50147)
1988 - Tribut till Dan Andersson (YTF 50148)

De tre första produktionerna gjordes på Scan-Disc när Lennart Hanning var vd. Gösta ”Skepparn” Cervin hade tipsat.
YTF ”övertog” skivorna. Musikkassetter gjordes ofta, men var ingen succé i Sverige.

CD-skivor: Herr T och hans spelmän

1988/89 - Eldens rike - tonsatta dikter av Stellan Arvidson (YTF CD50149)
1991 - Blomman - visor och dikter av Martin Koch (YTF CD50152)
1992 - Ännu mera Ruben Nilson (YTF CD50153)
1993 - Gustaf Fröding – 39 dikter (YTF CD50154-50155)
1994 - Åter till Frida (överfört från LP + nyinspelat YTF CD50156)
1995 - Horisontlinje (överfört från LP + nyinspelat YTF CD50157)
1996/97 - Stjärnorna kvittar det lika (Ferlin 2CD, YTF CD50158/59)
2001 - Längtans blå blomma (YTF CD50160)
2005 - Mäster Taubes visor, ballader och serenader (YTF CD50161)
2010 - Atlantis, Storkyrkans kör, CajsaStina Åkerström (YTF CD50162)
2012 - Herr T och sju vackra flickor (YTF CD50163)
2013 - Tribut till Dan Andersson (överfört från 1988 + nyinspelat YTF CD50164)