Lp -SKIVOR av och med Herr T och hans Spelmän


1 1970 Visor och Låtar (nyutgåva YTF 50140)
2 1971 12 visor av mäster Taube (YTF 50141)
3 1971 Gustaf Fröding (YTF 50142)
4 1973 På begäran – visor av Birger Sjöberg (YTF 50143)
5 1974 Horisontlinje m. Nannie Porres (YTF 50150)
6 1976 Löfte (tonsatta dikter av Rudolf Nilsen)(YTF 50151)
7 1977 Gustaf Fröding, del 2 (YTF 50144)
8 1981 Gustaf Fröding, del 3 (YTF 50145)
9 1983 Visor under rocken (YTF 50146)
10 1985 Hålla färgen (YTF 50147)
11 1988 Tribut till Dan Andersson (YTF 50148)

DE TRE FÖRSTA PRODUKTIONERNA GJORDES PÅ SCAN DISC NÄR
LENNART HANNING VAR VD. Gösta ”Skepparn” Cervin hade tipsat.
YTF ”övertog” skivorna. Musikkassetter gjordes ofta, men var ingen succé i Sverige.

DITO CD
1 1988/89 Eldens rike (tonsatta dikter av Stellan Arvidson) (YTF CD50149)
2 1991 Blomman (visor och dikter av Martin Koch) (YTF CD 50152)
3 1992 Ännu mera Ruben Nilson (YTF CD 50153)
4 1993 Gustaf Fröding – 39 dikter (YTDCD 50154-50155)
5 1994 Åter till Frida (överf. fr.Lp och nyinsp.) (YTF CD 50156)
6 1995 Horisontlinje (överf.fr. Lp och nyinsp.) (YTF CD 50157)
7 1996/97 Stjärnorna kvittar det lika (Ferlin 2CD) (YTF CD 50158/59)
8 2001 Längtans blå blomma (YTF CD 50160)
9 2005 Mäster Taubes visor, ballader… (YTF CD 50161)
10 2010 Atlantis (Storkyrkans kör, CajsaStina) (YTF CD 50162)
11 2012 Herr T och sju vackra flickor (YTF CD 50163)
12 2013 Tribut till Dan Andersson (överf.fr.1988 o. nyinsp.)
/ YTF CD 50164 /

De flesta av CD-skivorna samt några av LP-skivorna finns att beställa direkt av mig.